fbpx

Bygningsreglement stiller nye krav til renoveringer

09. feb 2016

Har du styr på reglerne og ændringerne i det ny Bygningsreglement, der trådte i kraft den 1. januar 2016? Vi har spurgt Niels Bruus Varming, der er specialkonsulent i Trafik- og Byggestyrelsen, hvilken betydning det ny Bygningsreglement får for renoveringsprojekter.

Med 2016 er der blevet indført et nyt Bygningsreglement, BR15, i Danmark. Bygningsreglementet er det regelsæt, der regulerer, hvordan man bygger, idet det fastsætter en række krav, der skal overholdes i byggeriet – hvad enten man bygger nyt, bygger til, ændrer anvendelse, renoverer, udskifter bygningsdele, eller foretager reparationer.

Indtil 1. juli 2016 er det valgfrit, om man vil følge det tidligere Bygningsreglement, BR10, eller om vil følge anvisningerne i BR15. Efter 1. juli vil BR10 blive taget ud af drift, og BR15 vil være det eneste gældende reglement.

Ifølge Niels Bruus Varming, der er specialkonsulent i Trafik- og Byggestyrelsen, og som har det faglige ansvar for Bygningsreglementets kapitel syv om energiforbrug, byder det ny Bygningsreglement ikke på meget store ændringer i forhold til BR10. Der, hvor der dog sker en anseelig ændring, er på energiområdet – både i forhold til nybyg og renovering.

– I det ny Bygningsreglement har man en større helhedstænkning i forhold til energirenovering end tidligere. I stedet for at stille krav til at de enkelte bygningsdele eller bygningskomponenter skal leve op til nogle energikrav, som var tilfældet førhen, er det nu muligt, hvis der er tale om større bygningsrenoveringer og flere bygningsdele, at vælge at arbejde med nogle såkaldte energirenoveringsklasser. Her ser man på energiforbruget samlet set for hele bygningen i stedet for at stille krav til hver bygningsdel isoleret set, fortæller Niels Bruus Varming.

Større grad af frihed i renoveringsprojekter
I stedet for at stille krav til at der for eksempel skal opnås en varmebesparelse ved efterisolering på bygningsdelsniveau, har man således nu mulighed for og frihed til at gennemføre andre energibesparende tiltag, som samlet bringer bygningens energibehov ned. Det giver en større grad af frihed til at vælge den løsning, som nu passer til det enkelte byggeri, lyder det fra Niels Bruus Varming.

– Når det ikke er de enkelte konstruktioner, men bygningen som helhed, som skal leve op til nogle energikrav, når man renoverer, så giver det en større mulighed for byggeriets parter til at vælge lige præcist den løsning, som, de mener, passer bedst til bygningen. For eksempel kan man vælge at bevare en bygnings facade af arkitektoniske hensyn, selvom den måske burde have været energirenoveret. Så længe man blot overholder renoveringsklassen.

Ifølge Niels Bruus Varming er det ny Bygningsreglement således også en smidiggørelse for de bygherrer og bygningsdesignere, der vil se mere helhedsorienteret på bygningens energiforbrug.

En kvikguide til Bygningsreglementet
Videncenter for energibesparelser i bygninger har foretaget en kvikguide til energikravene i Bygningsreglementet 2015, hvor de har samlet info om, hvordan man sikrer, at de bygninger, som man er med til at opføre eller renovere, lever op til kravene i Bygningsreglementet.

I kvikguiden kan man blandt andet få overblik over, hvornår der er lovkrav om at gennemføre energibesparende tiltag i forbindelse med renovering af eksisterende bygninger.

Se kvikguiden her.

 Fakta

  • BR 2015 er trådt i kraft ved årsskiftet til 2016 med en overgangsperiode på et halvt år.
  • Bygningsreglementet stiller bl.a. krav til bygningens indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og tekniske installationer.
  • Læs mere om bygningsreglementet og ændringerne i BR15 på bygningesreglementet.dk