fbpx

Brugerinvolvering og bevaring, kraner og kreativitet – gammel industribygning får nyt liv som tegnestue

20. nov 2014

PLH Arkitekter var med i slutspurten om RENOVER prisen 2014. Tegnestuen var nomineret for renoveringen af en tidligere industribygning på Ydre Østerbro i København, hvor brugernes adfærd og bevaring af de gamle jernvinduer bidrager til både arbejdsglæde og energiregnskab.

Der er højt til loftet, de fritstående søjler danner en taktfast rytme igennem det store rum, der er badet i dagslys fra høje jernvinduer. To gamle kraner fortæller en historie om bygningens fortid som en del af Lauritz Knudsens Fabrikker. Sammen med ejeren, Nordea Ejendomme, har PLH forvandlet et stort, uisoleret industrirum til en levende arbejdsplads til sig selv.

Brugerne bestemmer
Renoveringen er resultatet af en lang proces, hvor alle på tegnestuen har været involveret. Det hele begynder på en studietur, hvor der skal diskuteres fremtidsvisioner. Der er enighed om, at man skal tænke WOW, når man kommer ind på tegnestuen, der også vil være en bæredygtig arbejdsplads. Især handler visionerne om åbenhed, fleksibelt projektarbejde, værkstedskarakter og synlig kreativitet; det skal være tydeligt både internt og over for kunder og besøgende, hvordan tegnestuen arbejder.

– Vi er meget stolte af vores studio! Vi har grebet det an som en ’almindelig’ opgave for en ekstern kunde, men at være både kunde og rådgiver på det samme projekt er lærerigt og rigtig sjovt, fortæller partner i PLH, Paulette Christophersen.

PLH falder for stemningen i Knudsens gamle fabriksrum, men der er nogle problemer, der skal løses: for lidt areal, energiforhold og dårlig akustik.

Vinduer gør visionerne mulige
Problemet med de manglende kvadratmeter bliver løst af de gamle fabriksvinduer. Den øverste del af vinduerne er blændet, da PLH første gang besøger bygningen, og det ser ikke ud til, at der kan etableres en 1. sal med dagslys i det uopdelte rum. Kan der ikke skabes mere plads, er der ikke økonomi i at flytte. Men heldigvis bliver det opdaget, at de gamle vinduer sidder intakte bag blændingerne, så der kan åbnes for lysindtag også på 1. sal. I den ene side af rummet etableres et indskudt dæk med plads til 40 ekstra arbejdspladser ovenpå og fællesarealer med modelværksted og materialesamling nedenunder.

– Vi kan være her på mindre plads end før og meget billigere. Pladsen er bedre udnyttet, fællesfaciliteterne har fået et løft, vi har reduceret huslejeudgifterne med 60 %, og vi har direkte adgang til fælles udendørsarealer, fortæller Paulette Christophersen.

Nominerede til renoveringsprisen 2014. Her er det PLH studio i København.
Det indskudte dæk har givet plads til flere arbejdspladser. Der er arbejdet meget med transparens og sammenhæng mellem rummene med glasvægge eller en adskillelse markeret af et metalnet, så man kan se hinanden. Metalnettet er også brugt som værn ved de nye ståltrapper og på det indskudte dæk.

Gamle vinduer giver lys og sjæl
Også i forhold til energiforbruget er jernvinduerne en del af løsningen, fordi de lukker meget dagslys ind. Paulette Christophersen fortæller, at de sparer ca. 40 % på elforbruget, fordi der meget sjældent er tændt for lyset. Det har været en dyr omgang at sætte vinduerne i stand. Glasset er skiftet ud og kittet om, og af hensyn til energiforbruget er der monteret forsatsrammer med termoruder. Men vinduerne har en afgørende betydning for bygningens og dermed tegnestuens identitet.

– De er jo nærmest hele sjælen i stedet her. Vi var helt forelskede i de vinduer og var overbeviste om at bevare dem, fordi de er så stor en kvalitet ved huset,” siger Søren Mølbak, der også er partner i PLH.

Gode vaner skal styre ventilationen
Der kommer ikke bare lys, men også masser af varme ind gennem ruderne, og nogle gange er problemet at slippe af med den.

– Vi har ikke installeret mekanisk ventilation. Ikke endnu i hvert fald. Vi skal lære at bruge huset og så efterhånden finde ud af, om der er noget, der skal justeres. Vi skal f.eks. bare huske at åbne vinduerne, siger Søren Mølbak.

Fra foråret og sommeren over er de øverste vinduer åbne hele vejen rundt, så der skabes naturlig ventilation. Brugernes adfærd og vaner har på den måde direkte indflydelse på indeklima og energiforbrug.

– Alle medarbejdere er en del af det – nogle dage skal man have en T-shirt på, andre dage en sweater. Sådan er det, hvis vi vil være bæredygtige. Vi kan ikke have en konstant temperatur på 21 grader på kontoret, siger Paulette Christophersen.

Nominerede til renoveringsprisen 2014. Her er det PLH studio i København.
De øverste vinduer er åbne for at skabe naturlig ventilation i det store rum.

Isolering for varme og lyd
Hele bygningen er efterisoleret i facader og gulv, så den lever op til nutidens krav og komfort. Men den største udfordring har været at få rummet til at fungere akustisk. Paulette Christophersen fortæller, at der er brugt 40 mm akustiske plader, der kan monteres uden luftmellemrum og dermed ikke kræver så meget plads, så det er muligt at bibeholde rummets udtryk. Gulvet er hævet og rettet op, og konstruktionen består af et lag sand og flamingoisolering.

Kreativitet på et skrabet budget
Økonomien i renoveringen har været stram, og det har haft betydning for tilgangen til projektet.

– Det har været vores udfordring at få indrettet et nutidigt kontorhus i en gammel bygning med få midler. Der kunne sagtens have været flere, fine detaljer, men den afdæmpede indsats passer meget godt til udtrykket af industri. Vi har f.eks. brugt kransporene som værn på 1. sal. Det er helt lavpraktisk, men vi var heldige, at det lige passer, fortæller Søren Mølbak.

Paulette Christophersen viser nogle store arbejdsborde frem, hvor bordpladen er lavet af døre, der var der, da de flyttede ind, og som de valgte at genbruge. Ved siden af er der nogle små rum.

– Her holder vi Skype-møder i forbindelse med vores projekter både i Danmark og i udlandet, og det har betydet, at rejsebudgettet er blevet mindre og CO2-regnskabet bedre, fortæller hun.

Medejerskab og reference for andre
De forskellige faciliteter udvikler sig løbende, også efter at PLH er flyttet ind i 2013.

– Mange løsninger finder vi ad hoc og tester dem i den virkelige arbejdssituation. Hverdagens eksperimenter giver mere indflydelse og medejerskab, fortæller Søren Mølbak.

Også eksternt har renoveringen med respekt for den oprindelige industristemning betydning. PLH Studio bliver brugt som reference både af Nordea og PLH og fungerer som eksempel for andre, der skal ombygge tilsvarende bygninger. WOW-effekten er opnået for både brugerne og de besøgende.