fbpx

Branchen til kamp mod radon i bygninger

19. maj 2016

 

Kræftfremkaldende radioaktivitet i bygninger er medvirkende årsag til 300 lungekræfttilfælde om året. Den primære kilde, radon, er især knyttet til fritliggende enfamiliehuse med terrændæk og kældre, og det har sat skub i en række initiativer, der skal hjælpe boligejerne til bedre radonsikring og komme gasarten til livs i danske bygninger.

Sundhedsstyrelsen anslår, at op mod 300 tilfælde af lungekræft om året skyldes radonstråling. Ædelgassen, der forekommer naturligt i den danske undergrund, er farlig, fordi den udsender radioaktiv stråling, når den ændrer fase. Radon siver ind fra undergrunden med poreluft gennem revner og sprækker og opblandes i den indeluft, vi indånder.

– Når vi tænder for varmen om vinteren, skaber temperaturforskellen mellem inde og ude sammen med luftens passage om bygningen et lavere lufttryk inden døre, og så står bygningerne og suger poreluft ind fra undergrunden gennem revner og sprækker i vægge og gulvkonstruktioner mod jorden. Det er den luft, der kan indeholde radon, og derfor kan der være behov for at sikre mod indtrængning af poreluft fra jord, siger Torben Valdbjørn Rasmussen, der er seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).

Jagten på de bedste løsninger
Med støtte fra GI og Landsbyggefonden har Torben Valdbjørn Rasmussen stået i spidsen for forskningen bag SBi’s anvisninger for radonsikring af eksisterende boliger, og senest har Realdania givet støtte til at benytte en forsøgsstand i Hørsholm, hvor SBi tester forskellige materialers egnethed i forbindelse med netop radonsikring.

– Afhængig af radon-niveauet hos boligejerne og typen af bolig vil forskellige materialer egne sig bedst til formålet. Vi sørger for at få testet en del af de materialer, der er til rådighed på markedet, og bruge vores resultater til at lave retningslinjer for, hvornår man skal bruge et bestemt materiale frem for et andet, siger Torben Valdbjørn Rasmussen og fortsætter:

– Meget diffusionstætte løsninger med plastikmembraner, som der kan være behov for at anvende i nogle tilfælde, kan give problemer med fugt. Derfor er vi også på jagt efter mere åbne materialer, der i andre tilfælde er tilpas radontætte, men uden at kræve en masse ekstra foranstaltninger af hensyn til indeklimaet i forhold til opstigende grundfugt, siger han.

Flere målinger gennem forbrugeroplysning
Sideløbende med SBi’s udviklingsarbejde har Realdania sat målrettet ind over for den enkelte boligejer. Med kampagnen ”Radonfrithjem” har foreningen blandt andet forsøgt at skabe opmærksomhed om radon-problematikken via tv-spots, annoncering og på sociale medier.

– Vi har fået ca. 5.300 nye radonmålinger i løbet af kampagnens første år, hvilket er noget nær en femdobling i forhold til antal målinger på et normalt år, anslår målefirmaerne. Med de mange nye målinger håber vi også, at vi kan skabe mere viden på et område, hvor vi ellers næsten ingen data har herhjemme, siger Lennie Clausen, der er programchef i Realdania

Særligt samarbejdet med kommunerne Svendborg, Middelfart og Vordingborg har givet positive resultater, lyder vurderingen:

– Vi kan se, at interessen er steget markant dér, hvor kommunerne har husstandsomdelt og breve med information om radon og tilbud om radonmålinger. Samarbejdet skal udvides fremadrettet, for det gør en kolossal forskel, når kommunen er medspiller i forhold til at nå ud til boligejerne. Nu håber vi at komme op på 10.000 målinger årligt – hvis ikke i år to, så i året efter, siger Lennie Clausen.

Radonsikring går hånd i hånd med renovering
Lennie Clausen og Torben Valdbjørn Rasmussen er enige om, at problemet bør tages meget alvorligt – også i renoveringssektoren, der i særlig høj grad beskæftiger sig med den pågældende bygningsmasse.

– Energirenovering af facader og tag medfører typisk, at man tætner sine konstruktion for at undgå træk. Det påvirker typisk ventilationsraten, så der kommer mindre udeluft ind i bygningerne, og så er det, man har balladen med radon. Derfor er det helt oplagt at tænke på radonsikring og på at ventilere bygningen korrekt, når man først er i gang med sin renovering, siger Torben Valdbjørn Rasmussen. Lennie Clausen tilføjer:

– Den eksisterende bygningsmasse er klart mest udsat. Til gengæld er radonsikring kommet på listen over ydelser, der er dækket af håndværkerfradraget, og det giver mulighed for en økonomisk håndsrækning, slutter han.

Læs mere om radonproblematikken her:

Læs mere om kampagnen Radonfrithjem her: 

Se film om Sbi’s projekt her: