fbpx

Bevaring giver bonus for børnene 

15. feb 2023

Det tidligere Blaagaard Seminarium i Søborg, tegnet af Jørgen Bo og Karen og Ebbe Clemmensen og opført i 1960’erne, har i dag fået nye brugere. En integreret daginstitution har ved at genanvende nogle af de eksisterende bygninger fået ekstra kvadratmeter og frodige udearealer forærende. 

 

 

Seminariet, der havde stået tomt siden 2014, består af de oprindelige rødstensbygninger og to fløje tegnet af 3XNielsen i 1990’erne. Fordi bygningerne er fyldt med børn, der kommer i nærkontakt med materialer og overflader, er det vigtigt at bruge giftfrie produkter, og renoveringen er da også blevet svanemærket som et af ganske få projekter i Norden. Den oprindelige seminariebygning har kobberbeklædning på tagudhænget og vinduer af mahogni, materialer som man i et svanemærket hus normalt ikke kan bruge. Det har derfor givet nogle udfordringer at kombinere bevaring og svanemærkning, men til gengæld holder de gedigne materialer længe til glæde for klimaregnskabet.

Nænsomme facadeændringer
Energiforbruget er reduceret med efterisolering, ligesom ruderne er skiftet til lavenergiruder. Den oprindelige bygning er bevaringsværdig, så det har været afgørende kun at skifte ruderne og bevare de oprindelige rammer og karme. I facadepartierne indgår en dør for hvert grupperum, så der er direkte adgang til udearealerne. Man skulle tro, at de helt nye døråbninger altid har været der, for de er nænsomt tilpasset facadernes takt. Tagudhængene, der tillige fungerer som solafskærmning, er også bevaret og bidrager til den høje arkitektoniske værdi.

Facadebeklædning skaber sammenhæng
I fløjen fra 1990’erne er der gået mere radikalt til værks, fordi bygningen ikke havde tilsvarende kvaliteter. Den lukkede stueetage er nu aktiveret med vinduer og døre, og bygningen har fået ny facadebeklædning af cortenstål, der har samme tone som de gamle rødstensfacader. Der er ligeledes skabt et nyt udhæng, der ikke kun er en praktisk overdækning, men spiller videre på udhængsmotivet i de oprindelige bygninger. Begge fløje hænger derfor bedre sammen nu både arkitektonisk og funktionelt.

Nye overflader af hensyn til akustik
I 1990’erfløjen ligger vuggestuen, som har fået ekstra rum, fordi der var flere kvadratmeter i de eksisterende bygninger, end man havde fået i et nybyggeri. Den ældre fløj rummer børnehaven, og de to fløje bindes sammen af en ny bygning, der er børnehusets knudepunkt med tæt tilknytning til køkkenet og lederkontoret.

Det har været nødvendigt med akustikregulering på børnehavens murede vægge, der oprindeligt stod med malede overflader, men i dag er beklædt med akustikplader. Der er ligeledes nye lofter med integreret ventilation, og de nye akustikplader er inspireret af den oprindelige loftsbeklædning. Til gengæld kunne de originale klinker på gulvene bevares netop pga. akustikreguleringen de andre steder. Også de indvendige døre skulle leve op til krav til lyd og brand og måtte derfor skiftes ud til nye, mens en stor del af inventaret derimod består af genbrugte og istandsatte møbler samlet fra kommunens lagre.

Ny legeplads giver liv
Med direkte adgang indefra og med opgradering af facaderne er området bag de to bygninger i dag ændret fra en kedelig bagside til et aktivt sted med en ny legeplads. Kommunens træpolitik har sikret, at de eksisterende træer blev bevaret, og området byder både på ældre frugttræer og en frodig bevoksning, der kaldes skoven. Uden for børnehusets åbningstid er legepladsen åben for alle kvarterets børn, og den øgede aktivitet i området bidrager til den igangværende ændring fra tømt seminariebebyggelse til en ny attraktiv bydel.

Før
Før renoveringen stod de gamle seminariebygninger tomme, og bygningerne fra forskellige tidspunkter hang dårligt sammen, både funktionelt og arkitektonisk.

Efter
Med renoveringen er de forskellige fløje bundet bedre sammen både med et nyt indgangsparti og omkring den nye legeplads, hvor betonbygningens nye facadebeklædning af cortenstål visuelt matcher de oprindelige materialer. I den ældste bygning er de røde mursten, vindueskarme og -rammer og kobberbeklædte tagudhæng bevaret, og nye døre, der er nænsomt tilpasset facadetakten, giver god forbindelse mellem inde og ude. Tagudhængene flugter med de oprindelige lofter indenfor, mens der på det meste af loftsfladen er etableret ny akustikregulering. Også vægge og lofter i gangarealerne har fået akustikbeklædning, mens de oprindelige gulvfliser til gengæld kunne bevares. Under et højtsiddende vinduesbånd i gangen ligger en række lavloftede rum, der oprindeligt var dunkle øvelokaler, men som i dag med nye ovenlys er ændret til behagelige kontorer.

Fire gode grunde

Henrik Mielke giver her sin begrundelse for, hvorfor Børnehuset Paletten nomineres til Renoverprisen 2022.

”Det er et særdeles godt projekt, fordi man har set muligheder i de eksisterende bygninger og konverteret dem til et spændende børnehus med mange rum og forskellige funktioner, som man ikke ville have haft, hvis man skulle have bygget nyt.”

”Der er tydelige spor af den gamle arkitektur fra både midt 60’erne og midt 90’erne. Man har bibeholdt det arkitektoniske udtryk, som de oprindelige arkitekter havde tænkt, men samtidig gentænkt det på en god og ordentlig måde, så man tydeligt kan se det gamle aftryk, men også de nye tiltag.”

”Børnehuset Paletten er en svanemærket renovering, og faktisk den første svanemærkede daginstitution som renoveringsprojekt, hvilket viser Gladsaxe Kommunes ambitiøse mål omkring bæredygtighed. Og det mener jeg bestem er værd at hylde.”

”Når der ikke er nogen børn i daginstitutionen, så er udearealet åbent for naboerne, der kan komme og bruge området, som de har lyst. Det er et rigtig godt bidrag til lokalområdet, der pludselig har fået nogle fine og spændende faciliteter, hvor de kan mødes.”