fbpx

Bedre processer kan spare milliarder

26. feb 2015

Procesoptimering er det allervigtigste, når vi taler om at øge produktiviteten i renovering, viser ny undersøgelse. Foranalyser og risikodækning ligger også med i toppen af listen over forbedringspotentialer i undersøgelsen, som er foretaget blandt flere af dansk byggeris brancheforeninger.

For godt et år siden udførte Ingeniørforeningen en undersøgelse, der viste, at byggebranchen samlet set står med et effektiviseringspotentiale på mellem 11 og 15 milliarder kroner. Renovering udgør en stor del af omsætningen i byggeriet, og en øget produktivitet i renovering vil derfor kunne bidrage væsentligt til at realisere potentialet.

– Vi taler om effektiv produktion og konkurrenceevne i Danmark. Det er vigtigt, at vi optimerer og øger vores muligheder for at arbejde mest effektivt, hvis vi skal have vores bid af den globale kage. Her tænkes primært på eksportkagen. Det er derfor meget nærliggende også at kigge på produktiviteten i byggebranchen og specielt på renoveringer, da disse står for mere end halvdelen af branchens aktiviteter, siger formand for Ingeniørforeningen, Frida Frost.

Byggebranchens vil have procesoptimering

Som en del af initiativet Renovering på dagsordenen har IDA-byg derfor gennemført en ny undersøgelse i samarbejde med Dansk Byggeri, MT Højgaard og NCC for at få indsigt i, hvilke konkrete indsatsområder, der bedst kan understøtte en højere produktivitet inden for renovering.

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført blandt medlemmer af Dansk Byggeri, IDA-Byg, DANSKE ARK, FRI og Bygherreforeningen. De adspurgte medlemmer har vurderet forskellige tiltag som bedre aftaleindgåelse, industrialisering og hurtigere myndighedsbehandling på en skala fra 0-10, og til sammen har man fundet, at procesoptimering (med en samlet score på 7,8) rummer det største produktivitetspotentiale i renovering.

Hos ingeniørforeningen giver konklusionen anledning til lige så mange nye spørgsmål, som den besvarer.

– Vi blev i virkeligheden endnu mere nysgerrige, da vi så resultaterne. Når procesoptimering eksempelvis kommer super højt op på listen over forbedringspotentialer, handler det jo i bund og grund om at afklare forventninger, om at koordinere og projektlede. Men hvordan skal det ske, og hvilke værktøjer har vi i kassen til procesoptimering? Det kunne det være interessant at vide mere om, siger Frida Frost.

Industrialisering har potentiale

Foranalyser og risikodækning scorer næsthøjest, mens aftaleindgåelse kommer ind på en tredjeplads i undersøgelsen. På forhånd ønskede parterne bag undersøgelsen desuden at teste, om der efter brancheforeningsmedlemmernes mening ligger et særligt potentiale i digitalisering og industrialisering. Hypotesen blev dog ikke til fulde verificeret i undersøgelsen.

”Vi var og er stadig især optaget af, hvordan digitalisering og industrialisering kan bidrage. Erfaringerne med industrialisering og digitalisering er endnu relativt begrænsede, og vi vil gerne vide mere om de potentialer, branchen ser i det”, fortæller Frida Frost og tilføjer:

”Industrialisering er efter min mening stadig et af de værktøjer, der er særligt velegnet til at øge produktiviteten i nogle typer af renoveringsopgaver”.

På baggrund af analysen og konferencen om produktivitet i renoveringsprojekter, der blev afholdt sidst i januar, planlægger Ingeniørforeningen i samarbejde med Dansk Byggeri, MT Højgaard og NCC at samle ca. 10 konkrete løsningsforslag til initiativer, der skal hæve produktiviteten i renovering.