fbpx

Antallet af fejl i renovering kan reduceres

28. feb 2013

På fem år er antallet af sager om fejl og mangler i renoveringsprojekter foretaget af forbrugere steget. Med bedre samarbejde og standardiserede løsninger i byggeriet kan tallet nedbringes og samfundet spare milliarder.

I 2012 endte 298 af sagerne ved Byggeriets Ankenævn med enten medhold, delvist medhold eller forlig til klageren. Det er 56 sager mere end i 2007, hvor tallet var 242.  De mange sager med fejl og mangler hos ankenævnet, der behandler private forbrugeres klager over blandt andet renoveringsprojekter, skyldes ikke, at der har været større byggeaktivitet. Renoveringsniveauet blandt private forbrugere er nemlig faldet i samme periode. I stedet tyder det på, at fejl og mangler inden for renovering er en realitet, der kalder på en indsats, hvis tallet skal ned.

Samfundet kan spare milliarder

Hvis man spørger Jørgen Nielsen, adjungeret professor ved Statens Byggeforskningsinstitut, er det langt fra umuligt at nedbringe antallet af sager med fejl og mangler.

– Selvom man ikke kan fjerne alle fejl i renovering og byggeriet i øvrigt, så mener jeg sagtens det er muligt at mindske omfanget på en måde, hvor der er penge at hente, siger Jørgen Nielsen.

Og der er bestemt økonomisk perspektiv i at komme fejl og mangler i renovering til livs. En rapport fra Rambøll vurderer, at udbedrelsen af fejl og mangler inden for renovering som helhed kostede 4,6 mia. kr. i 2007/2008 og 13,4 mia. kr. for byggeriet som helhed.

Mere viden om fejl

Ifølge Jørgen Nielsen er den helt store udfordring byggeriets fragmenterede samarbejdsform, hvor mange delprocesser og delbeslutninger skaber grobund for fejl. Samtidig er en fuldstændig minutiøs planlægning af byggeprocessen ikke en god idé, da den vil være alt for dyr. I stedet efterlyser Jørgen Nielsen mere viden om, hvor og hvornår fejl opstår:

– Vi skal have en større viden om risikoen for, at der opstår fejl i forskellige løsninger. For hvis en fejl bliver gentaget ofte, kan det godt betale sig at sætte ind over for den. Her er man nødt til at gå ind og se på de enkelte typer af byggerier. Er det en type byggeri, hvor byggeprocesserne er den samme fra gang til gang eller er der tale om et unikt byggeri? Det vil højst sandsynligt være forskellige strategier for de to, der kan føre til færre fejl.

Standardiserede løsninger og samarbejde

To helt konkrete forslag, som Jørgen Nielsen mener kan mindske antallet af sager med fejl og mangler, er en standardisering af løsninger og bedre tværfagligt samarbejde.

– En standardisering af løsninger betyder, at løsningerne gentages oftere, og at de, der udfører dem, får en større rutine og et større kendskab til at lave dem. En bedre viden om andre faggruppers arbejde er en anden mulighed, der kan bidrage til færre fejl inden for byggeriet. Hvis en håndværker f.eks. får mere viden om den løsning en anden faggruppe har lavet, så er der en bedre chance for at undgå fejl, forklarer Jørgen Nielsen.

Standardiserede løsninger og bedre samarbejde er også et stort ønske i byggebranchen. Ikke nok med, at det kan give færre fejl i byggeriet, det kan også være med til at sikre bedre byggeprocesser, højere produktivitet og lavere priser i byggeriet.