Ny baggård hos AB Jomsborgvej 27-29/Sundvej 1 i Hellerup

Fra trist baggård til grøn oase

Se mere

Ny baggård hos AB Jomsborgvej 27-29/Sundvej 1 i Hellerup

Fra trist baggård til grøn oase

Realiseret

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2

Beskrivelse

Bygherre: AB Jomsborgvej 27-29/Sundvej 1
Rådgiver: Gaihede, ingeniører & arkitekter
Entreprenør: Faunus Anlægsgartner- og Brolæggerfirma ApS

Andelsboligforening i Hellerup tog springet og fik en ny gård, der prioriterer det miljørigtige og det sociale

Grøn er den gennemgående farve i en ældre andelsboligforenings baggård i Hellerup efter en renovering, hvor Gaihede var rådgiver. Græs på jorden og mellem den nye belægning, sedum på garagetaget og slyngplanter i trådhegnet ind til nabogården. Projektet har netop modtaget Gentofte Kommunes Miljøpris i 2017.

Baggrunden for projektet var, at andelsboligforening var, at deres nedslidte gård aldrig blev brugt andelsejerne til andet end biler. Asfalten var fyldt med huller, og garagebygningerne var i opløsning.
Det var så slemt, at en af bilejere have en skumgummimadras på taget for at beskytte mod nedfaldende betonstykker, når hun kørte ind i sin garage.

Andelsforeningen med 30 andelshavere i tre opgange besluttede, at det skulle ændres og kontaktede. Bestyrelsen kontaktede Gaihede for at høre nærmere, som kom med et grønt forslag. Der var dog visse restriktioner.
Foreningen havde spurgt Gentofte Kommune, om de måtte droppe de 9 P-pladser, og det blev afslået. Få kommuner i hovedstadsområdet fraskriver sig eksisterende P-pladser, så Gaihede måtte tænke nyt.
Rådgiveren udvidede den grønne løsning i den nye gård til også at omfatte tagene. Der skulle nu sedum på taget. Det både pynter og kan absorbere regnvand og holde det væk fra kommunens kloakker.
Løsningen blev bakket op af bestyrelsen og andelshaverne, og resultatet af anstrengelserne er vellykket på mange måder

Så de nye halvåbne træbygninger bygget i lyse limtræsbjælker fik et grønt tag, og så var hele gården grøn set fra alle lejlighedsvinduer mod gården. Selv fra stueetagen ser de ned på det grønbrune sedumtag. Samtidig er de 9 parkerinspladser bevarer, og sidst og mest, der er plads til socialt samvær omgring grillen i de grønne omgivelser.

Alt i alt er det blevet til en 5 i 1-løsning
Projektet har givet andelshaverne:
1.Unikke p-løsninger
2.Unik cykelparkering under tag
3.Grøn og miljørigtig løsning
4.Have med duft af planter og græs
5.Effektiv affaldssortering også under tag

Eksempelværdi

Super inspiration. Talrige baggårde i Danmark trænger til et løft og en renovering og helst i den bæredygtige retning. Samtidig er denne gård både pragmatisk og og brugbar for alle ejere.

Samarbejde

Gensidig stor respekt og forståelse mellem både bygherre, rådgiver og entreprenør. Nyskabende projekter kræver stor motivation og lyst til åbenhed og samarbejde. Og den var til stede. Alle bidrog til løsningen.

Brugskvalitet

Området har fået et gevaldigt løft - fra et nedslidt asfaltlandskab til et spirende, grønt og levende miljø. Grunde kommunale regler måtte de bevare p-pladserne. Men det er lykkedes at skabe behagelig og velproportionerede carporte i lyst limtræ og med sedum på taget ved siden af hyggekroge og parasoller på græs.

Bidrag til omgivelser

Først og fremmest skaber den nye baggård nyt liv og samlingssted for andelsejere i foreningen. Samtidig har mange andre karréer udsigt til et grønt miljø, der alt andet lige gør livet mere positivt. Endelig vandt denne renovering Gentofte Kommunes Miljøpris, og kom i den lokale presse. Det inspirerer andre og kan knopskyde sig, så andre bliver inspireret. Fremmer bæredygtighed og livsglæde.

Økonomi og værdiforøgelse

Styr på kloak og LAR-elementer, der formindsker risici for skybrudsoversvømmelse i kældre.

Energikrav og bæredygtighed

Bæredygtige elementer og materialer er anvendt. Samtidig er der indtænkt LAR-elementer og sedum-græs, der gør regnen i højere grad bliver på matriklen og ikke belaster det offentlige kloaknet.

Udførelseskvalitet

Velovervejet disponering og opbygning af gården - både æstetisk og funktionel. Planter og materialer valgt efter både æstetik og det praktiske - hvad der kan holde og er nemmest at holde. LAR-principper gennemtænkt og udført.

Yderligere information om projektet

https://www.gaihede.dk/renovering-baggaard-hellerup/

Sted

Jomsborgvej 27-29/Sundvej 1
2900 Hellerup