fbpx

MY GARAGE

TRANSFORMATION AF FORLADTE FABRIKSHALLER TIL LANDETS MEST EKSKLUSIVE BILUNIVERS

Se mere

MY GARAGE

TRANSFORMATION AF FORLADTE FABRIKSHALLER TIL LANDETS MEST EKSKLUSIVE BILUNIVERS

Se flere af projektets billeder

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022

Jubilæumskategori

Erhverv

Areal

5.001-20.000m2

Læs projektets egen beskrivelse

KONCEPTET
De ikoniske, hvide kuppelhaller på Wittrupvej 1 har længe været kendt af Vejlensere – men med den store forvandling som ejendommen har gennemgået, kender bilelskere fra ind- og udland nu også til den tidligere Egetæppe fabrik.
Visionen for MY GARAGE har fra dag ét været ambitiøs: Bygherre har et ønske om at skabe et bilunivers i en skala, der ikke tidligere er set i Skandinavien – et sandt mekka for motorconnaisseurer, som rummer alt det bedste indenfor branchen under ét tag.
Tankerne om dette eksklusive bilunivers blev – meget passende – udviklet af bygherre på hans pendlertur fra hjemmet til kontoret, som blandt andet førte forbi Wittrupvej. Netop hér lå Egetæppers for længst forladte fabrikshaller. Hallernes størrelse, beliggenhed og ikoniske ydre udgjorde en ideel base for forvandlingen til landets mest inspirerende bilunivers.
MY GARAGE-konceptet er, bogstaveligt talt, udviklet i og til de gamle fabrikshaller på Wittrupvej. De første mange bygherremøder foregik som gåture rundt i de store, tomme haller.
De første tanker spirede hos bygherre i 2014 hvorefter ejendommen blev opkøbt i 2015. I 2016 trillede de første biler ind i ’Etape 1’. Renoveringen af de gamle haller er efterfølgende færdiggjort og afsluttet i 2021, hvor MY GARAGE nu udfylder de mere end 18.000 m2. Nu venter en væsentlig tilbygning og nybygning af yderligere kvadratmeter for at sikre den fortsatte udvikling af virksomheden og dets bidrag til området.

ARKITEKTUREN
Egetæppers fabrikshaller er tegnet af den schweiziske ingeniør Heinz Insler i 1964. Han havde fokus på tæppeproduktions krav til lange og luftige arealer, men samtidig havde Insler en særlig interesse for at give bygningen en række særpræg. Blandt andet de 8 store ikoniske ovenlyskupler, som både giver et naturligt lysindfald ligesom at de oplyst i mørket giver bygningen et spændende udtryk.

Renoveringen af de gamle fabrikshaller er udført med stor respekt for bygningernes oprindelige arkitektur. Det har aldrig været meningen, at renoveringen skulle udviske sporene af den industri, som hallerne oprindeligt er bygget til – tværtimod ønskede vi som arkitekter at de nytilførte elementer skulle bygge videre på takterne i de eksisterende. Derfor har vi skabt nye rammer i de eksisterende rammer, i en forening af materialevalg, udtryk og kvalitet, uden at gå på kompromis med at efterkomme de behov som MY GARAGE har til bygningen.
Spinderihallerne er dimensioneret efter at kæmpemæssige ruller kunne trilles niveaufrit fra hal til hal – og netop den effekt nyder MY GARAGE godt af i dag. Det har medført, at når først en bil er indendørs, kan den køre rundt i hele huset, fra partner til partner. For de besøgende i huset, giver det en særlig oplevelse at kunne se hvordan de forskellige partnere har indrettet sig hver især, på de oprindelige gulve, med gule markeringer fra produktionstiden. Alt fra nymoderne værksteder med skrappe krav fra Porsche og Ferrari, til en klassisk bilforhandler med olie på gulvet, lugten af læder og store malerier på de kæmpe vægge.

Energikrav og bæredygtighed

Bæredygtigt byggeri er andet og mere end tekniske løsninger og smarte materialer. Vil vi den bæredygtige omstilling, må vi som arkitekter se på den eksisterende bygningsmasse med nye øjne – og også hjælpe bygherrer med også at se, at nye funktioner kan ’flytte ind’ i de ældre bygninger. At transformere og tilpasse en eksisterende bygning forlænger både bygningen og de anvendte byggematerialers levetid. Samtidig bevares en arkitektonisk perle, som har berørt mange gennem dets levetid. Fortællingen går herved ikke tabt – derimod forlænges den, og genskabes med fokus på at bidrage positivt til at inspirere andre til at nytænke og bevare det eksisterende. Fabrikshallernes tunge støbte gulvkonstruktioner og de mange facadeelementer i beton repræsenterer stor indlejret energi. At bevare og genbruge disse bygningsdele udgør derfor en stor økonomisk, energi- og klimamæssig besparelse. Når du besøger MY GARAGE, vil du hurtigt opleve fusionen mellem det eksisterende og det nye. De originale gulve er bevaret i store dele af ejendommen og de gule markeringer fra Egetæppers tid leder tankerne hen på bygningernes tidligere maskinelle funktion.

Brugskvalitet og bidrag til omgivelserne

For projektet har det været helt essentielt at bidrage til lokalområdet i mere end én forstand. Respekten for den eksisterende arkitektur har været ufravigelig, samtidig med at tidssvarende og moderne elementer er tilført for at skabe et moderne udtryk. MY GARAGE udgør i sin helhed et univers for alle motorconnaisseurer – og huset bidrager som et samlingssted for folk fra nær og fjern. Samtidig er der vokset en større arbejdsplads frem ud af de forladte lokaler. I dag huser MY GARAGE 30 partnere og 30 egne medarbejdere. Alt i alt har omtrent 100 personer deres daglige arbejdsgang i huset. Den store hovedindgang har i særdeleshed bidraget til forvandlingen af de eksisterende bygninger. Den store glasfacade mod Juulsbjergvej åbner bygningen op og understøtter tilgængeligheden for husets gæster og offentligheden. Indretningen med møbler og interiør i klassisk dansk design, inviterer både de besøgende samt personalet til at mødes og nyde arkitekturen og de udstillede køretøjer. I de store kuppelhaller findes i dag hjertet for MY GARAGE`s eget salgsselskab, hvor mere end 50 eksklusive biler er indkapslet i lyset fra de store kupler. Tilførslen af de nye materialer udgør i disse lokaler rummelige kontorer til ansatte og partnere af huset. De store glaskontorer åbner op fremfor at afgrænse, og lukker op for at inspiration deles. Dét som smelter de mange tusinde kvm. sammen er den lange, brede køregang som nærmest leder tankerne hen mod et hyggeligt stræde. Denne køregang er inspireret af de tidligere brede passager, som muliggjorde at de store ruller med tæpper kunne trilles niveaufrit fra hal til hal. Herfra kan et køretøj ankomme ved en partner i den ene ende af huset – og kan, uden at forlade bygningerne, føres gennem strædet hele vejen til den modsatte ende. Det vil sige, at den kan begynde dets rejse ved for eksempel service-værkstedet, for herefter at fortsætte til klargøringen og ende i én af de 92 unikke opbevaringsbokse i glas. Den tidligere lukkede facade er blevet brudt og fra Horsensvej lyser et flor af farver op fra de mange eksklusive køretøjer i de to etagers glasbokse, i takt med at mørket sænker sig over Vejle.

Eksempelværdi

Danmark er ikke det industriland, det engang var. Arbejdskraften er billigere udenlandsk og de danske lønmodtagere er flyttet fra fabriksgulvet til storrumskontoret. Rundt i landet findes derfor mange fabriks- og industribygninger, der som hallerne på Horsensvej, har udtjent deres oprindelige formål. Bygninger af denne type – og særligt fra denne periode – er kendetegnet ved deres enkle arkitektur, minimalistiske facader og konstruktioner, der er dimensioneret til at spænde bredt over store rum. Rammerne er der – det er bare at flytte ind! Transformationen af MY GARAGE viser, hvordan det er muligt at flytte ind i de forladte industribygninger uden at gå på kompromis med hverken arkitektur eller funktion. Det arkitektoniske hovedgreb er enkelt: De store rum ’møbleres’ med mindre bokse, der rummer mødelokaler, kontorer og lejemål. Det er tydeligt, hvad der er nyt og hvad der er gammelt. Historiens spor er bevaret: tæppefabrikkens gule markeringer på gulvet er bibeholdt og de gamle installationer i loftet hænger der endnu.

Samarbejde

At skabe et samlingssted for bilentusiaster med international relevans har krævet et tæt samarbejde mellem bygherre og arkitekt. Og netop det succesfulde samarbejde viser sig i resultatet. Et projekt som dette, har krævet at myndighederne i særdeleshed var villige til at understøtte udviklingen og tilblivelsen af MY GARAGE med planlægning og myndighedsbehandling i en kontinuerlig proces, hvor vi så at sige har kørt, mens vejen er blevet asfalteret. Det samme gælder for konceptet, hvor visionen har været fastlagt fra dag et, mens at den daglige forretning har udviklet og ændret sig i takt med husets tilblivelse. Byggeriet er gennemført i etaper med ét samlet sigte, hvor det har været altafgørende at der var en kontinuerlig åben dialog med myndighederne fra de tidligste faser i projekteringen helt frem til færdiggørelsen af renoveringen og omdannelsen fra udtjent fabrik til Europas samlingssted for motorconnaisseurer. Vejle kommune har udvist stor vilje, og har støttet op om projektet ved at bidrage til det gode samarbejde med fokus på at MY GARAGE med sin placering også bliver del af Vejles profil. Bygherre, arkitekt og Vejle kommune har opretholdt det gode samarbejde hele vejen og der er netop lagt sidste hånd på en helt ny udvidet lokalplan med endnu flere byggeretter til MY GARAGE, som skal være med til at forstærke stedet, historien og funktionen endnu mere.

Udførelseskvalitet og værdiforøgelse

Langt overvejende har det været designstrategien at lade de oprindelige bygninger tale for sig selv. Hvor der har været behov for at tilføje kontorer, velfærdsfaciliteter, butikker og værksteder, har der været fokus på kvalitative løsninger med afsæt i devisen ”lidt men godt”. Værdiforøgelsen ligger i sammenstillingen mellem det oprindelige rå, industrielle udtryk og de tilføjede elementers mere forfinede detaljering og materialebrug som tombak, træ, natursten, tekstiler og forarbejdet stål. Trods deres mere forfinede fremtoning er de nye design-elementer i deres udformning og anvendelse kendetegnet ved samme ærlighed som de oprindelige hallers materialebrug og arkitektur; der er ikke pakket noget ind, materialerne anvendes i kraft af deres udtryk og funktionelle berettigelse -what you see is what you get. Den gennemførte transformation af de udtjente fabrikshaller, har i sin helhed givet bygningerne et stort kvalitativt løft, fra et forladt og lukket industribyggeri til et åbnet og populært bilunivers. I kraft af sin størrelse, placering og synlighed, har revitaliseringen af de gamle EGEtæpper-haller samtidig bidraget til et kvalitativt løft af det omkringliggende område og bidraget positivt til det overordnede visuelle indtryk af Vejle Nord når ankomsten til Vejle sker via Horsensvej.

Yderligere information om projektet

https://ravnarkitektur.dk/cases/my-garage-hovedindgang/

Sted

Wittrupvej 1
7120 Vejle Øst