Klimaprojekt Kokkedal

Nye byrum i Egedalsvænge

Se mere

Klimaprojekt Kokkedal

Nye byrum i Egedalsvænge

Realiseret

2018

Anvendelse

Øvrige

Areal

Over 20.000m2

Beskrivelse

På baggrund af massive oversvømmelser fra Usserød Å i 2007 og 2010 etablerede Fredensborg Kommune et unikt partnerskab med almene boligorganisationer, forsyningen og fonde, for sammen at skabe en klimatilpasning, der beskyttede bydelen mod oversvømmelser og samtidig dannede nye attraktive udearealer.

Klimatilpasningen blev brugt som en mulighed for at binde Kokkedal bedre sammen, skabe gode aktive byrum og styrke bylivet, hvilket i særdeleshed er lykkedes. De nye åbne områder er etablereret som en fornyet infrastruktur med regnvandstekniske løsninger, der kan tilbageholde regnvand, så mange grønne områder og byrum er omdannet til nye, rekreative oaser i et byområde. De nye aktivitetspladser giver endvidere rum for et styrket fællesskab mellem områdets borgere – uanset boligform.

Eksempelværdi

Projekt har været fulgt af forskning på områder som vandteknik, arkitektur og byliv, samt organisering og finansiering. På den måde har projektet været med til at skabe ny viden i forhold til fire vigtige problemstillinger, der er typiske for mange danske forstæder: øgede regnmængder som følge af klimaforandringer, den funktionsopdelte by, koordinering af udviklingsplaner og manglende steder til aktiviteter og socialt samvær. Med et budget på 145 mio. kr. og 35 anlægsprojekter er projektet samtidig et af de største og mest komplekse klimatilpasningsprojekter i Danmark. Ikke tidligere er så stort et projekt realiseret med så mange partnere, så mange forskellige vandtekniske løsninger og over så stort og varieret areal. Derudover er Klima Kokkedal et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan vende et akut problem med oversvømmelser til en mulighed for at skabe en mere attraktiv og sammenhængende bydel.

Samarbejde

Projektet er gennemført i et stort partnerskab som det gode eksempel på et udpræget velfungerende samarbejde mellem tre forskellige bygherre, rådgiver, entreprenør, beboere og bolmiljøer. Forskere fra Københavns Universitet har samtidig undersøgt projektets forudsætninger i form af proces, organisering og finansiering, således at det er muligt at kunne videreføre den eksemplariske samarbejdsproces, der har været gennem projektet.

Brugskvalitet

Projektet har forbedret byrumskvaliteten i afdelingen markant. Blandt de mange nye byrum er bl.a. Den Marokkanske Have, Vandhaven, Isflagehaven og Naturhængslet, som er en smuk bred trætrappe, der forbinder boligområderne og den nærved liggende ådal. Derudover er der etableret en ny plads, Bølgepladsen, der ikke alene opsamler regnvand, men som også fungerer til sport som basketball, skateboard og parkour. Samtidig har de nye infrastrukturelle tiltag højnet den daglige brug af området og gjort det lettere at bruge områdets mange tilbud.

Bidrag til omgivelser

Området har fået et gevaldigt løft i de fælles offentlige rum, og sammensmeltningen mellem den opdelte by har skabt en helt ny grøn bydel. Bydelen byder på nye aktivitetsmuligheder for alle aldre og rekreative ophold og idrætsmuligheder til alle byens borgere. Projektets alsidighed har samtidig taget højde for Danmarks fire årstider, så der er oplevelses og aktivitetsmuligheder året rundt – specielt når det regner.

Energikrav og bæredygtighed

I klimasikringen har der været arbejdet med at skabe stiforløb som både leder vandet og forsinker det, samtidig med at det tilfører en rekreativ kvalitet. Belægninger, forsænkninger ved pladsdannelser og brugen af vandet som kunstneriske elementer, der forbinder byen, har været en bæredygtig løftestang i forhold til både den klimamæssige og sociale dimension. Der er endvidere tilføjet en biohave med biotoper i forbindelse til skolens læringsmiljø, der skaber nye grønne miljøer for dyreliv og insekter, samtidig med at den kobler de fem af FN’s verdensmål sammen, der er en integreret del af Klima Kokkedal.

Sted

Egedalsvænge 37B
2980 Kokkedal