Flyhangaren på Zeppelin basen i Tønder

Redning fra nedrivning

Se mere

Flyhangaren på Zeppelin basen i Tønder

Redning fra nedrivning

Realiseret

2018

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2

Beskrivelse

Flyhangaren var primo 2017 besluttet nedrevet af Slots og Kulturstyrelsen. På daværende tidspunkt var Skov og Naturstyrelsen ejere af Flyhangaren som de gennem et mageskifte med militæret havde overtaget, da Tønder Kaserne lukkede i 2003. Siden da var Flyhangaren ikke blevet vedligeholdt. Ultimo 2016 blev tilladelsen til nedrivning imødekommet af SLKS.
Bestyrelsen på Zeppelin og Garnisonsmuseet protesterede med Anders Jacobsen som talsmand imod denne beslutning, idet Flyhangaren er den eneste tilbageværende originale militære bygning i Sønderjylland fra 1.vkr. samt den enorme Zeppelin Luftskibsbase som den Kejserlige tyske Marine lød oprette i 1914/15. Flyhangaren repræsenterer dermed det eneste bygningsmæssige vidnesbyrd fra denne utroligt vigtige periode som var optakten til dét Danmark som vi kender i dag.
Redningen kom gennem Zeppelin og Garnisonsmuseets indsats til stand gennem en finanslovsbevilling på 3mio. samt støtte fra Tønder Kommune.
Flyhangaren er nu reddet og den er bevaret for eftertiden.
Flyhangaren indgår nu i arbejdet omkring en stor udviklingsplan for området, hvor der skal være et 1.vkr. oplevelsescenter.
Som led i processen besluttede Tønder Kommune at mageskifte sig til ejerskabet med Naturstyrelsen. Skov og naturstyrelsen fik 42 hektar landbrugsjord i nærheden af Flyhangaren, hvor der nu kommer bynær skovrejsning.
Alt i alt står vi nu med et kæmpe potentiale med kultur og naturoplevelser som direkte konsekvens af vores kamp for at redde denne historisk vigtige bygning.

Eksempelværdi

Den historiske vigtighed understreges af at bygningen er enestående bogstaveligt talt. Det er den eneste bygning som er tilbage fra den gigantiske Zeppelin base i Tønder og på verdensplan den eneste bevarede tyske Flyhangar fra 1.vkr. samt den eneste originale militære tyske bygning i hele Sønderjylland fra perioden.

Samarbejde

Eksemplarisk samarbejde mellem foreningen Zeppelin og Garnisonsmuseet Tønder og Tønder Kommune samt Skov og Naturstyrelsen og Slots og Kulturstyrelsen samt folketings- og lokalpolitikere.

Bidrag til omgivelser

Vi stræber efter at bruge Flyhangaren som omdrejningspunkt i et stort oplevelsescenter med 1.vkr. i sønderjylland og Tønder Kommune som tema

Økonomi og værdiforøgelse

Redningen af Flyhangaren skal ses i en større kontekst. Oplevelsesturisme er en stadig mere afgørende faktor i forhold til at tiltrække turister og dermed handel og overnatninger =døgnforbrug. Ambitionen er at skabe et oplevelsescenter som sammen med alle de andre vigtige turosmetiltag i Tønder såsom Tønder Marsk Initiativet skal skabe en unik oplevelse for kommunens turister i et krydsfelt mellem natur og kultur. Turister vil kunne medvirke til at holde hånden under bl.a. detailhandel da turisterne vil agere som midlertidige lokale i bylivet og dermed skabe omsætning og overlevelse. Flyhangaren er starten på noget stort for Tønder Kommune.

Yderligere information om projektet

Tønder Zeppelin og Garnisonsmuseum på Facebook

Sted

Ribelandevej 58H
6270 Tønder