Renoverprisen hylder de bedste renoveringsprojekter
Hvert år siden 2013 er Renoverprisen blevet uddelt for at hylde Danmarks bedste renoveringsprojekter.

Ambitionen med prisen har fra start været at give renovering den synlighed og anerkendelse, som disciplinen fortjener. Ved at fremhæve de mange gode renoveringsprojekter, der findes rundt omkring i landet, er det håbet at inspirere til nye og flere renoveringsprojekter, der kommer hele samfundet til gode.

Vinderen af Renoverprisen modtager en prisstatuette og 100.000 kroner. Pengepræmien er tiltænkt en fest for de involverede parter i projektet evt. med deltagelse af beboere/naboer. Overskydende penge kan bruges til andet, der er relateret til projektet, fx indretning af legeplads / fællesareal, dog ikke indkøb af møbler og andet løst inventar. Anvendes hele eller dele af pengepræmien ikke til at afholde en fest, skal udgifterne godkendes af Advice, og relevant dokumentation skal vedlægges. Advice kan til enhver tid bede om dokumentation for, hvordan midlerne er anvendt.

Udover Renoverprisen vil der også blive uddelt en specialpris. Specialprisen gives til et projekt, der ikke lever op til alle Renoverprisens krav, men som på den ene eller anden måde er præget af en originalitet og kreativitet, som fortjener anderkendelse.

Statuetten
Vinderen af Renoverprisen modtager – udover 100.000 kroner og titlen som Danmarks bedste renovering – en statuette, der er udformet som Renoverprisens visuelle kendetegn, nemlig et stort orange ”R”. Statuetten har været med siden dag 1, og dens udformning afspejler alle aspekter af byggebranchen. Den er sammensat af otte materialer, der ofte indgår i moderne bygningsrenovering: kobber, mørkt træ, rustfrit stål, corian brown, klar akryl, bøgetræ og MDF-plader. Materialerne er lagt lag på lag og limes sammen, og de er synlige hele vejen igennem statuetten.

Parterne bag Renoverprisen
Renoverprisen er stiftet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond med henblik på at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få opdateret den eksisterende bygningsmasse i Danmark.

Bæredygtig renovering
Sammen med Kristine Virén sætter vi fokus på den store betydning renovering har, når vi taler klima og bæredygtighed. Se med her: