Tidsplan

Tidsplan

Indstillingsperiode

2. januar til 1. marts

Nominering af udvalgte projekter

23. marts til 15. juni

Valgkollegium stemmer på vinderprojekt

1. - 18. august

Offentliggørelse af vinder og prisfest

31. august

Processen

Projekter kan indstilles til både RENOVER prisen og Jubilæumsprisen frem til 1. marts 2017, hvorefter et nomineringsudvalg vil vurdere hvilke projekter, der nomineres til priserne. Nomineringerne offentliggøres medio juni, og herefter stemmer et valgkollegium bestående af et bredt udvalg af personer fra byggebranchen om, hvilket projekt, der skal vinde prisen. Vinderprojektet offentliggøres, og prisen uddeles ved en prisfest den 31. august 2017.

Nomineringsudvalg

Nomineringsudvalget består af en formand og tre medlemmer, som repræsenterer bygherre-erfaring, arkitekt- og ingeniørfaglig viden samt de udførende. Nomineringsudvalget er udpeget direkte af styregruppen for RENOVER prisen 2017 og består af:

 • Formand for udvalget, Gøsta Knudsen (tidl. stadsarkitekt i Aarhus Kommune)
 • Henrik Mielke (direktør, CEO, Enemærke & Petersen)
 • Torben Esbensen (direktør, Esbensen Rådgivende Ingeniører)
 • Karen Mosbech (adm. direktør, Freja Ejendomme)

I nomineringshandlinger, hvor projekter, der på den ene eller anden vis kunne associeres med nomineringsudvalgets medlemmer, har vedkommende hverken haft indflydelse eller været stemmeberettiget i forhold til udvælgelsen og vurderingen af de pågældende projekter.

Valgkollegium

Valgkollegiet består af 70 personer fra byggebranchen. Personerne kommer fra hele landet og dækker branchen bredt. Otte udvalgte brancheorganisationer udpeger fem personer til valgkollegiet. De otte organisationer er:

 • Bygherreforeningen i Danmark
 • BAT Kartellet, Bygge-, Anlægs- og Trækartellet • Konstruktørforeningen
 • Dansk Byggeri
 • IDA
 • Danske Arkitektvirksomheder
 • Akademisk Arkitektforening
 • FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører
 • Konstruktørforeningen

De resterende medlemmer af valgkollegiet udpeges af en række organisationer og institutioner, som dækker branchen bredt:

 • TEKNIQ, De tekniske installatørers organisation • Dansk Ejendomsmæglerforening
 • Landsbyggefonden
 • Kommunernes Landsforening KL
 • Boligselskabernes Landsforening BL
 • Håndværksrådet
 • BVUnet.dk – Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner • Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
 • Bygningskultur Danmark
 • Lejernes LO, LLO
 • Ejendomsforeningen Danmark ED
 • Danske Udlejere
 • Danmarks lejerforening
 • Landsforeningen By og Land
 • SBi
 • Teknologisk Institut, afdeling for Byggeri
 • Københavns Universitet, Økonomisk Institut
 • Aarhus Arkitektskole
 • Det Kongelige Danske Kunstakademi, Arkitektskolen
 • DTU Byg
 • Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og anlæg
 • University College Horsens
 • Københavns Erhvervsakademi

Syv medlemmer af valgkollegiet er udpeget direkte af styregruppen.