Skærme afslører energiforbrug

Et nyt forsøg i en ejendom på Frederiksberg skal vise, om man kan påvirke beboeres energi-, vand- og varmeforbrug ved at sætte skærme op i entre og i opgangen, der viser forbruget.

I slutningen af efteråret fik 20 beboere i ejendommen Wilkenbo på Frederiksberg sat en lille computerskærm op i deres entre. Skærmene er koblet til et system, der følger beboernes forbrug af vand, varme og el. Ved hjælp af diagrammer og tal kan hver enkelt beboer følge med i, hvordan det står til med husstandens forbrug. To af hovedkræfterne bag projektet, Graves Simonsen, der er projektchef i Bygherreforeningen og Per Sahl-Madsen, der er salg- og servicechef hos virksomheden Techem, fortæller her om projektet.

Hvad er formålet med skærmene, der viser energiforbruget hos beboerne ?

Graves Simonsen: ”Formålet er at bevidstgøre beboerne om det energiforbrug, som finder sted i lejemålene – og at det skal ned. Midlet til at opnå det er at synliggøre forbruget for beboerne på en overskuelig måde.”

Hvad regner I med der sker, nu hvor skærmene er kommet op?

Graves Simonsen: ”Det spændende i projektet er, om skærmene vil påvirke den enkelte beboers adfærd – og om beboerne er indstillet på at lade sig påvirke. Vi kan få en fantastisk guldgrube af informationer ud af projektet, hvis vi får det til at fungere. Man kan have mange forestillinger om sammenhængen mellem forbrug og synlighed, men vi tror på, at det er muligt at ændre folks adfærd netop ved hjælp af anskueliggørelsen på skærmene.”

Hvorfor er systemet lagt an på skærme i entreerne ?

Graves Simonsen: ”Skærmene er en god kommunikationsplatform. Det er der, vi er i dag teknologisk. Informationerne bliver gjort lettilgængelige på en måde, som alle kan finde ud af at bruge – via touchskærme.

Hvilke informationer viser skærmene?

Per Sahl-Madsen: ”Beboerne kan aflæse deres aktuelle forbrug af varme, vand og el. De kan løbende se, om deres forbrug stiger eller falder. Skærmene fortæller desuden, hvordan varmeforbruget er fordelt i lejligheden – om der for eksempel bruges mest varme i stuen eller i soveværelset.”

Hvilken type tilbagemeldinger får beboerne fra skærmene ?

Per Sahl-Madsen: ”Skærmene følger beboernes forbrug løbende og holder det op imod nogle målsætninger. Følger beboernes forbrug målsætningerne, så melder skærmene en glad smiley eller giver en rosende kommentar. Ligger forbruget over målsætningerne, giver skærmene en løftet pegefinger og et sparetip. Har en beboer for eksempel pludselig et øget vandforbrug,

kan sparetippet være, at vedkommende bør kontrollere, om toilettet i lejligheden løber.”

Hvad er den største fordel ved systemet ?

Per Sahl-Madsen: ”En af fordelene er, at beboerne ikke lige pludselig får et forbrug, som løber løbsk. Og så kan beboerne desuden følge med i, om de tiltag, de sætter i værk for at nedbringe deres forbrug, giver gevinst.”

Hvordan håber I, at projektet bliver modtaget i Wilkenbo?

Graves Simonsen: ” Vi håber, at beboerne vil vise vedvarende interesse for projektet. Man har prøvet mange tiltag af igennem årene i forhold til forbrugsstyrring – og problemet er ofte, at ”nyhedens interesse” ikke varer ved. Ideen i energiprojektet er, at beboerne skal bevare interessen for deres forbrug – for ellers stiger det jo bare igen.”

Hvad er perspektiverne i projektet ?

Graves Simonsen: ”Hvis vores hypotese holder stik, kan projektet først og fremmest være med til at nedbringe energiforbruget generelt i lejeboligmassen. En anden ting er, at vi kan bruge den viden, vi får om sammenhængen mellem adfærd og påvirkning af folk ved hjælp af informationer, som er ”tæt på dem”. Den viden kan anvendes inden for mange områder – ikke kun i forhold til energiforbrug. Det er ét af de store fremtidsperspektiver.”

Resultatet af projektet forventes at være klar i slutningen af 2014 og vil blandt andet blive formidlet på www.bo-energi.net.

Interviewet har tidligere været bragt i beboermagasinet HusRum nr. 13, 2013, Frederiksberg Boligfond.