Vester Voldgade

  • Realiseret

    2012

  • Anvendelse

    Erhverv

  • Areal

Beskrivelse

Den ældre industribygning har budt på nogle overraskelser undervejs i renoveringen til energimærke A1. Det viste sig at være en særlig udfordring at bortisolere kuldebroer og tætne bygningen tilstrækkeligt – ikke mindst omkring vinduer og de gamle skakter, som er et levn fra bygningens liv som postterminal.

Bygningen sparer nu kloaknettet for stort set al afledning af regnvand i regnfulde perioder, hvor der er kapacitetsproblemer, og indeklimaet er afgørende forbedret.

Bygningens arkitektur indgår nu naturligt i et generelt løft af kvarteret under Københavns Kommunes projekt ‘Metropolzone’. I projektet skal Vester Voldgade omdannes til en oplevelsesrig, rekreativ og levende gade. Målet er at skabe et moderne storbycentrum med egen københavnerkvalitet og et attraktivt alternativ til H.C. Andersens Boulevard for bløde trafikanter.

Den beregnede økonomiske besparelse på el, vand og varme er 76%.

Vester Voldgade, København