Det gule hus Thyrasgade 2-2A

  • Realiseret

    2012

  • Anvendelse

    Bolig

  • Areal

Beskrivelse

Med byfornyelsesstøtte fra Københavns Kommune er det gule hus Thyrasgade 2-2A / Gormsgade 9, som den ældste bygning i området, renoveret (reddet fra tidens tand) og efterisoleret. Taget var utæt, tagkonstruktionen rådskadet , gavlen fugtskadet, fundamentet sænket. Klimaskærmen er energioptimeret: der er udført efterisolering af fri gavl, tag og kviste, tætning af facader og istandsættelse af vinduer. Bygningsfornyelsen har resulteret i en energibesparelse på varme, vand og el. Renoveringen er udført med respekt for bygningens bevaringsværdi og arkitektur – på højt fagligt niveau. Oprindelig gesims, sålbænke i støbejern og farve på kviste er retableret. Efterisolering af kviste er tilbagetrukket fra kvistfronterne og ny naturskifer er lagt direkte på fast undertag for at minimere konstruktionen ift. efterisolering. Et godt samarbejde mellem andelsboligforeningen, arkitekten, håndværkerne og kommunen har skabt et godt eksempel på bæredygtig energirenovering og har øget bygningens værdi både æstetisk og økonomisk.

Thyrasgade 2-2A / Gormsgade 9 2200 København N