Degnehusene 26

  • Realiseret

    2012

  • Anvendelse

    Bolig

  • Areal

Beskrivelse

Økonomisk, energi- og miljømæssig bæredygtig renovering af rækkehus fra 1971 til BR2015 energistandard med forbedret miljø, komfort og æstetik. Målet var at udvikle en standardiseret energirenovering af et typisk elementbyggeri mens det samtidig bebos. Som ejerbolig med billig fjernvarme har økonomien haft topprioritet og resultatet er en rentabel og attraktiv løsning designet i moduler som kan udføres efter ejerens behov.

En omfattende dataopsamling og evaluering dokumenterer effekt og besparelser ved de enkelte løsninger: Isolering af tag og facade, solceller, ovenlys, ventilation med varmegenindvinding, automatisk dag- og natsænkning, mv.

Erfaringer: Selvforsynende med el, stort fald i varmeforbrug, ingen kolde vægge, – træk, – fodkulde, – overophedning, nyt og moderne udtryk, konstant frisk luft, mindre støv, reguleret luftfugtighed.

Projektet er gennemført i et tæt samarbejde med bygherren, grundejerforeningen og en lang række EUDP projektdeltagere.

http://www.vejrmolle.dk/Energiprojekt.html

Degnehusene 26, Albertslund, Røde Vejrmølle Park (294 rækkehuse)