renover_r_3

En pris for renovering

Renovering af vores bygninger er centralt for vores livskvalitet, udfoldelsesmuligheder og økonomi, men det glemmer vi nemt. RENOVER Prisen skal give renovering den synlighed og status, som renovering fortjener. Og i sidste ende er formålet med prisen at inspirere til endnu bedre renovering af vores bygninger – til gavn for os alle. Der uddeles én samlet pris for Danmarks bedste renovering.

Vinderprojektet modtager en pris og 100.000 kroner til en fest for alle de parter, som har været involveret i projektets realsisering.

Hele projektet er i centrum

Renovering af vores bygninger er et fælles ansvar og vedrører os alle sammen. Derfor er det hele projektet, som er vinderen sammen med alle dem, som har været med til at realisere det, og alle dem som bruger det. Dermed hylder vi samarbejdet, tværfagligheden og inddragelsen.

Rammer om liv

Bygninger udgør rammerne om vores liv. Vi bor i lejligheder og huse, hvor vi sover, spiser og slapper af. Vi går på arbejde i kontorer og på fabrikker. Vi går i skole, tager på hospitalet og køber ind i butikker. Vi udfolder hver vores version af det gode liv i idrætshaller, museer og restauranter. Alle steder er bygninger rammerne om vores liv, og det er de bygninger, som vi skal gøre bedre for at skabe trivsel og sunde rammer for liv.

Tallene taler tydeligt

Det økonomiske omfang af renovering er enormt, men overset. Renovering fylder over 50 % af omsætningen i bygge- og anlægsbranchen og beskæftiger mere end 100.000 personer. Der findes mere end 2,5 mio. danske bygninger, som repræsenterer en værdi på 3.700 mia. kroner. Det er to gange Danmarks samlede BNP. Den værdi skal sikres og udbygges ved at renovere godt og fornuftigt.

Bæredygtighed er fremtiden

Hele 43% af Danmarks energiforbrug bruges i bygninger. Derfor er bygninger en central brik i udviklingen frem mod et CO2-neutralt samfund. Fremtidens samfund handler dog ikke kun om energi, men også om bæredygtighed. Byggematerialerne skal være fremstillet forsvarligt, have en lang levetid og skal så vidt muligt kunne genbruges. Det handler om at passe på vores bygninger, vores ressourcer og dermed på os selv.

Bevare for at forandre

Bygninger har i princippet uendeligt liv, så længe de vedligeholdes og renoveres godt. På den måde er renovering med til at værne om vores identitet og kultur. Vores historie er indlejret i vores bygninger, som afspejler den tid, de blev bygget i. Renovering handler dog ikke kun om at fastholde historien, men også om at forandre og forbedre bygningerne. Det er gennem renovering, at vi opdaterer bygninger til en verden og en anvendelse, som forandrer sig.