For at et projekt kan indstilles til RENOVER prisen, skal det være gennemført i Danmark, have stået færdigt i højst fem år før præmieringen og være taget i brug mindst et halvt år (regnet fra nomineringsfristen d. 1.3., dvs. d. 1. september 2016). RENOVER prisen præmierer kun renoveringsprojekter og ikke historiske restaureringsprojekter. Foruden de primære faglige kriterier kan geografisk spredning og variation af bygningstyper også indgå i grundlaget for udvælgelsen af de nominerede projekter.

RENOVER prisen bliver tildelt et projekt, der scorer højt på minimum et af de syv følgende kriterier:

Eksempelværdi

RENOVER prisen gives til projekter, der har potentiale til at udvikle renovering som en estimeret faglig disciplin, og som gennem sine konkrete resultater kan inspirere til efterfølgelse.

Energikrav og bæredygtighed

RENOVER prisen gives til projekter, der bidrager til bæredygtig praksis bl.a. via energieffektivisering, som er afstemt byggeriets funktion og indeklima.

Samarbejde

RENOVER prisen gives til projekter, hvor et godt samarbejde mellem bygherre, brugere, byggeriets parter og de lokale myndigheder har givet eksemplariske resultater til efterfølgelse i byggeriets praksis.

Brugskvalitet

RENOVER prisen gives til projekter, der fungerer godt i praksis og vurderes positivt af brugerne.

Bidrag til omgivelser

RENOVER prisen gives til projekter, der bidrager positivt til omgivelsernes sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter.

Økonomi og værdiforøgelse

RENOVER prisen gives til projekter, hvor resultaterne – materielle som immaterielle – skaber øget værdi for bygningens ejer.

Udførelseskvalitet

RENOVER prisen gives til projekter, hvor håndværk, ingeniørtekniske ydelser og arkitektur er udført på et højt fagligt niveau.