Lars Axelsen: ”RENOVER prisen skal skabe stolthed”

Alt for mange, der arbejder med renovering er ikke stolte over deres arbejde. Det skal vi gøre noget ved. Interview med Lars Axelsen, administrerende direktør, GI.

– Hvorfor er en renoveringspris vigtig?

– Via prisen vil vi skabe stolthed om de gode renoveringsprojekter og bruge dem som inspiration. Prisen skal fremhæve stoltheden hos bygherre, håndværkere og rådgivere, der er med til at udføre projektet. Der er alt for mange, der arbejder med renovering, som ikke er stolte over det. Hvis man er stolt af det, man laver, kommer der et bedre resultat ud af det. Så jeg håber, at vi med prisen kan gøre nogle mennesker rigtigt stolte over at renovere bygninger.

– Det er vigtigt, at alle, der arbejder med renovering, får større forståelse for, at der er mange måder, man kan renovere på. Vaneforestillinger omkring renovering skal brydes ned, så man kan få folk til at tænke på en anden og ny måde. Måske vil det være meget godt, hvis man nogle gange får et spark i røven, så man kan blive udfordret til at se tingene på en anderledes og mere spændende måde.

– Hvad er det, der gør denne pris speciel?

– Alle andre priser gives til en enkelperson, men med RENOVER prisen er det et samlet projekt – og dermed alle, der har været med – der vinder. Det er unikt.

– Netop inden for renovering giver det god mening at give prisen til alle, der har været med, fordi det ofte er en meget kompleks proces, når man skal renovere. Et renoveringsprojekt kan have en række forskellige formål, og ofte opstår der nye problemer og muligheder, som der skal tages stilling til i løbet af byggeprocessen.

– Hvad er det særlige ved renovering?

– Der er noget meget smukt i den transformation, som et renoveringsprojekt er. Selve tanken, om at lave grimme og energislugende huse om til smukke lavenergihuse, kan jeg godt lide. Jeg synes, det er en fantastisk ambition, at vi i vores samfund bygger på bærerdygtighed ved at bevare vores eksisterende huse.

– Der ligger også nogle spændende kreative benspænd i renovering, som ikke findes i nybyggeri: Hvad gør man, hvis bygningen har udtjent sin oprindelige funktion? Og når man så har fået defineret det nye formål: Hvordan skal vi indrette den hensigtsmæssigt til det nye formål?