Hans Peter Svendler: “Der er en særlig stemning i renoverede bygninger”

Samspillet mellem det nye og det gamle gør renovering til noget særligt. Interview med Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

– Hvorfor uddele en RENOVER pris?

– Fordi vi skal have skabt mere fokus på den vigtige samfundsopgave det er at få opdateret vores eksisterende bygninger. Hvis man kigger på, hvor interessen ligger hos stort set alle aktører inden for byggesektoren, så er det paradoksalt, hvor meget opmærksomhed nybyggeri får i forhold til renovering. Det er paradoksalt, fordi der ligger så mange spændende og udfordrende opgaver i at få opdateret den eksisterende bygningsmasse, og fordi der er langt større aktivitet – både i dag og i fremtiden – indenfor renovering.

– Hvad er det for spændende og udfordrende opgaver, der ligger i renovering?

– Renovering handler om at opdatere de eksisterende bygninger på en måde, så vores kulturarv sikres. Men herudover ligger der en kæmpe samfundsmæssig udfordring i, hvordan vi får forbruget af energi i bygningerne bragt ned, så vi kan understøtte de politiske målsætninger om at reduceret udledningen af CO2. Herudover er det en spændende udfordring, hvordan man får renoveret bygninger på en måde, så de samtidig matcher brugernes behov.

– Af den samlede mængde CO2, der udledes fra vores bygninger udgør nybyggeri en meget lille del. Dér, hvor der virkelig kan opnås resultater er, hvis man får lavet en effektiv energirenovering af de eksisterende bygninger.

– Hvad er det særlige ved RENOVER prisen?

Alene det faktum, at stort set alle andre store priser gives til nybyggeri, gør, at RENOVER prisen er vigtig. Men herudover er det særlige, at vi giver prisen til et samlet renoveringsprojekt, så vi netop understreger nødvendigheden af, at vi tænker renovering med et helhedsblik på opgaven.

– Hvad er det, der gør renovering spændende?

– Der ligger et fantastisk arkitektonisk potentiale i at renovere. Nye bygninger udtrykker én tid og én tilgangsvinkel, så derfor er stemningen ret begrænset i nybyggeri. Når man renoverer, skal man have det nye og det gamle til at spille sammen. Man skal have et gammelt udtryk til at spille sammen med nye materialer og nye funktionaliteter. Hvis man får det til at spille sammen, opnår man en stemning, der som regel er meget stærkere end i et nyt hus.