Designguide hjælper med energirenovering

ArkitekturEnergiRenovering

Den nye designguide Arkitektur, Energi og Renovering hjælper arkitekter, ingeniører og konstruktører med at vælge en strategi for energirenovering i lige præcis deres projekt.

Af: Signe Kongebro, partner og leder af Bæredygtighed, Henning Larsen Architects

Debatten om energirenovering fylder meget i øjeblikket. Det har dannet afsæt for en nyt og innovativt arbejde, der sammentænker Arkitektur, Energi og Renovering. Henning Larsen Architects har i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut udgivet en designguide, som hjælper arkitekter, ingeniører og konstruktører med at få et hurtigt overblik over, hvilke energirenoveringsstrategier der giver de bedste resultater i deres projekter.

Designguiden er et værktøj, som viser, hvordan du kan opnå energibesparelser, bedre dagslysforhold og indeklima, når enfamiliehuset, etagehuset og kontorhuset skal renoveres. Det nyskabende i guiden er, at merværdi skal være det drivende parameter i renoveringsprojektet for at sikre og øge kvaliteten af det byggede miljø. Det kræver et skift fra energirenovering til helhedsrenovering. Det betyder eksempelvis at renoveringsprojekter ikke udelukkende må være et spørgsmål om efterisolering, fordi det mindsker mængden af dagslys og dermed kvaliteten af boligen. I stedet skal målet være at der opnås energibesparelser, samtidig med at boligen bliver bedre at opholde sig i. Til dette spiller dagslys en altafgørende rolle.

Et opslagsværk
Designguiden er inddelt efter ni bygningstypologier med forskellige arkitektoniske, byggetekniske og funktionelle egenskaber.  Den fungerer som et opslagsværk, hvor man kan finde sin aktuelle bygningstype, og ud fra en række diagrammer aflæse dens eksisterende energi-, dagslys,- og indeklimaforhold. Dette leder hen til et inspirationsforslag, som præsenterer nogle mulige renoveringstiltag, der kan udnyttes i renoveringsprojektet. Designguiden skal sikre at vores renovering af bygninger skaber merværdi for brugere og ejere, og samtidigt opnår et meget lavt energiforbrug, bedre dagslysforhold og indeklima.

Designguiden skal bruges tidligt i renoveringsprocessen; før bygherren har fastlagt programkravene, og før rådgiverne har tegnet de første skitser. Målet er at understøtte udviklingen af helhedsrenovering, som forener energi-, dagslys- og indeklimakrav med de øvrige projekteringsparametre. Målgruppen for designguiden er arkitekter, konstruktører og bygningsingeniører i deres beskæftigelse som rådgivere, bygherrer, myndigheder og undervisere.

>> Hent designguiden her