Aktiverende arkitektur i Poplen

poplen
Den nye trappe, hvor børnene kan nyde solen og se på de andre børn spille fodbold. Foto: Carsten Ingemann

 

Med renoveringen af fritidshuset Poplen har Roskilde Kommune forandret en kedelig, parcelhuslignende institution til et sprælsk, rødt og levende hus for unge, hvor det er tydeligt, at der har være fokus på form og funktion. 

Af: Lauge Brandt, Bygningschef, Roskilde Kommunes Ejendomme

 

Roskilde kommune har den holdning, at de kommunale bygninger skal være mere synlige og anderledes end de andre bygninger indenfor kommunegrænsen. Kommunens bygninger er fællesskabets bygninger, og dem skal vi fremhæve og være stolte af. Da vi for to år siden stod foran at skulle renovere fritidsinstitutionen Poplen i Jyllinge, så der blev plads til flere børn, var funktion og arkitektur derfor fokus i renoveringen. Det gamle uinspirerende 70´er hus, som Poplen havde til huse i, skulle transformeres til et spændende og legende hus med plads og muligheder for både børn og unge.

Løsning 1: Forståelse for funktioner

Det helt grundlæggende i renoveringen af Poplen har været at få en indgående forståelse af, hvilke funktioner der var behov for. Derfor har en dialog med Poplen været styrepind for hele processen. Det viste sig hurtigt, at behovet for flere kvadratmeter ikke var Poplens eneste udfordring. De kæmpede blandt andet også med at tilgodese de ældste børn, som blandt andet gerne ville have mulighed for at være i fred for de voksne. Det blev blandt andet løst ved, sammen med de ældste børn, at udforme rum, hvor man kan være alene og “fri” for voksne, toiletter som kan være private ved toiletbesøg og en hal til sport, bevægelse og til at holde fester i.

For at være sikker på at vi nåede frem til de optimale løsninger, allierede vi os med en dygtig rådgiver, der både kunne formidle sine forslag på en forståelig måde til institutionen, men også var tilstrækkeligt lydhør overfor forslag fra institutionen, som vidste, hvor skoen trykkede i det daglige. Som kommunal bygherre faciliterede vi dialogen i denne proces, samtidig med at vi forsøgte at give rådgiveren tilstrækkeligt frie tøjler, så vi kunne få nogle spændende løsninger. En af de eneste løsninger, vi var nødt til at droppe i processen, var den oprindelige plan om at opvarme bygningen med jordvarme og etablere anlægget i den nærliggende boldbane. Det viste sig ikke at være rentabelt, da der er naturgas i området.

Løsning 2: Aktive arealer

I renoveringen af Poplen har vi haft fokus på at udnytte alle kvadratmeter og gøre dem aktive. Det ville blive en både dyrere og mere kedelig renovering, hvis pladsproblemet i Poplen var blevet løst ved bare at forlænge huset. I stedet har vi arbejdet bevidst med at udnytte hjørner og kroge, så de ikke står ubenyttede hen, men har fået nyt liv. Et godt eksempel er den udvendige trappe, der tidligere ikke havde anden funktion end at være flugtvej. Ved at udforme den nye trappe, så den er blevet bedre at sidde på, er den blevet et værested, hvor børnene slikker sol og følger med, når der bliver spillet fodbold. Et andet eksempel er etableringen af alle de indvendige og udvendige kringelkroge, som børnene elsker at kravle ind i. De har også bidraget til, at Poplen har fået en mere legende arkitektur. Når man arbejder specifikt med funktioner og udnyttelse af kvadratmeter, kommer den spændende arkitektur nogle gange af sig selv.

Institutionen POPLEN i Jyllinge er nomineret til renover prisen.

 

Løsning 3: Skab identitet og ejerskab

Det har været vigtigt i renoveringen at sikre en identitet med og et ejerskab til Poplen. Det er vigtigt, at brugerne kan se deres fingeraftryk på projektet, når det er færdigt. Det er sikret gennem dialogen med Poplen, som har sørget for at inddrage børnene og høre deres ønsker. Renoveringen blev gennemført om sommeren, og der blev tidligt i forløbet etableret et udekøkken, så institutionen kunne være i brug under renoveringen. På intet tidspunkt blev børnene flyttet til et andet sted under renoveringen. Selvom det har krævet noget logistisk arbejde, har det betydet, at børnene kunne følge renoveringsprocessen løbende. De har tilmed selv deltaget i arbejdet, f.eks. ved at hjælpe med at fjerne udvendige flisebelægninger, hvilket udmøntede sig i et tilskud til en Tivolitur. Indretning og indkøb af møbler og inventar er også sket i tæt samarbejde med børnene.

Det giver en identitet at kunne sige: ”Det er os, der bor i det røde hus. Det røde hus er anderledes, og det har vi været med til at bygge.”

Samlet erfaring: Grundighed er vejen

Samlet set er Poplen blevet det levende hus, det er i dag, ved grundig planlægning og udformning. Hvis ikke vi havde analyseret, hvilke funktioner der skulle bruges hvor, hvordan og hvor meget, kunne økonomien og resultatet hurtigt været blevet anderledes. Samtidig kan vi kun opfordre til at arbejde bevidst og inddragende med form og funktion og ikke være bange for at genbruge elementer fra den oprindelige bygning ved at give dem en ny funktion. Det giver skæve og sjove bygninger.

Fakta om renoveringen af Poplen:

Areal:
Før renoveringen: 443 m2
Efter renoveringen: 624 m2

Antal børn:
2012: 176 børn
2013: 208 børn
2014: 219 børn

Byggeperiode:
Februar – august 2012

Anlægssum:
6.500.000 kr. ekskl. moms